In 2009 is Stichting Belangenbehartiging Bedrijventerreinen ’s-Heerenberg (SBBS) opgericht. SBBS is een stichting die zaken van algemeen belang op de bedrijventerreinen in ’s-Heerenberg behartigt. SBBS wil een ongestoord, effectief en efficiënt gebruik van de ’s-Heerenbergse bedrijventerreinen bevorderen en houdt doorvoor nauw contact met alle direct belanghebbenden. Alle ondernemers van de bedrijventerreinen in ’s-Heerenberg (De Immenhorst, ’t Goor, EBT1, EBT2 en DocksNLD) worden vertegenwoordigd door SBBS en kunnen tegen collectieve tarieven deelnemen aan de door SBBS opgezette collectieve dienstverlening.
Stichting Belangenbehartiging Bedrijventerreinen ’s-Heerenberg wordt bestuurd door negen ondernemers/werknemers van bedrijven die gevestigd zijn op bovengenoemde bedrijventerreinen.

Door een aantal zaken gezamenlijk op te pakken en uit te voeren wordt de kwaliteit verhoogd en worden de kosten per ondernemer verlaagd.